• Bewerking
  • Verpakking
  • Transport
  • Componenten
  • Opslag
  • Diensten
  • Besturing

Materials Consult bvba

Groene energie bulkt van uitdagingen

maandag, 14 februari 2011

Large_biomass-energy

Hebt u ook al zonnepanelen op uw dak? Het is een vraag waarmee ik steevast wordt bestookt op eender welke netwerkreceptie. ‘Groen’ denken is tegenwoordig blijkbaar een must om nog ‘cool’ te zijn. Maar er zijn vele manieren om groen te zijn.

In de eerste plaats blijf ik er van overtuigd dat het REG-principe nog steeds de beste methode is. Het REG-principe zegt u? REG staat voor ‘Rationeel EnergieGebruik’. Het betekent dat iedereen, individu en bedrijf, zo zuinig mogelijk en op verantwoorde wijze met energie omgaat. De thermostaat een graadje lager in huis. Regelmatig filters reinigen zodat de pompen niet over hun nominaal toerental gaan. Overschakelen van olie- en steelkoolverbranding naar … Ja, naar wat eigenlijk?

Geen paniek, ik ga hier niet alle pro’s en contra’s van de diverse alternatieven beginnen opsommen. Ik wil er enkel de aandacht op vestigen dat het gebruik van eender welk alternatief zijn positieve en negatieve invloed zal hebben. Zo wordt door windmolens windenergie omgezet in elektrische energie en verliest de wind dus een deel van haar energie. Het gevolg: na de windmolen heeft de wind een lagere snelheid. Verandert daardoor dan niet het microklimaat achter het windmolenpark en – ‘eendracht maakt macht’ zeggen we hier in België – is het dan niet denkbaar dat al die windmolenparken samen evenzeer het klimaat beïnvloeden?

En wat te zeggen van biomassa? Diverse studies hebben uitgewezen dat de verbranding van biomassa, al dan niet in co-verbranding met steenkool of aardgas, aanzienlijke extra inspanningen van de bulk- en energiesector vereist. De corrosie van boilerpijpen was al behoorlijk toegenomen omwille van de maatregelen tegen NOx-uitstoot, en blijkt nu extra toe te nemen omwille van biomassa verbranding. Wat betreft de bulkbehandeling van de grondstoffen blijken diverse brekers te moeten worden aangepast of zelfs vervangen door andere modellen om bepaalde soorten biomassa te kunnen verwerken. Biomassa moet veelal grondig worden gereinigd omdat bepaalde fracties de verwerking tot bruikbare brandstof of het verbrandingsproces zouden verstoren. Bepaalde types biomassa vereisen een hoge mate van droging alvorens ze kunnen worden verwerkt tot brandstof enz. Al deze extra operaties, die eisen toch ook hun energetische tol?

Wat uiteindelijk telt, is de totale ‘cost of ownership’. Hoeveel kost het om het geheel van een installatie draaiende te houden? Hoe lager, hoe beter. De energiefactuur is daar een aanzienlijk deel van. De sector van de bulkhandling kan hieraan een aanzienlijke bijdrage leveren door niet alleen zelf ‘REG’ te handelen, maar nog meer door zelf bepaalde REG-optimalisaties aan installaties van klanten voor te stellen. Zo creëer je een win-win situatie: de klant zijn energiefactuur zal dalen en de bulksector gaat zonder twijfel de dankbaarheid van de klant ervaren. De klant en de bulksector kunnen er alleen maar wel bij varen.

En nee, ik heb geen zonnepanelen op mijn dak.

Dr. ir. Frans Vos

Dhr. Vos studeerde in 1993 af als burgerlijk materiaalkundig ingenieur aan de Katholieke Universiteit te Leuven, waarna hij bijkomende cursussen volgde in de nucleaire technologie en gespecialiseerde inspectie- en analysetechnieken. In mei 1999 verdedigde hij succesvol zijn doctoraatsproefschrift over het thermisch spuiten van zelfsmerende deklagen. Momenteel is hij directeur van Materials Consult bvba