• Bewerking
  • Verpakking
  • Transport
  • Componenten
  • Opslag
  • Diensten
  • Besturing

Inventech Benelux BV

SpectraSensors™ exclusief vertegenwoordigd door Inventech

dinsdag, 22 februari 2011

Large_ss3000

OOSTERHOUT – Recent heeft Inventech Benelux haar portfolio uitgebreid met de vertegenwoordiging van SpectraSensors. Deze Amerikaanse fabrikant is meer dan 10 jaar actief op het gebied van “tunable” diode laser (TDL) technologie. Deze techniek wordt toegepast in on-line en draagbare analyse apparatuur voor o.a. de bepaling van H2S, CO2 en H2O in aardgas en synthesegas (Sasol proces).

De snelheid en de nauwkeurigheid van de meting resulteren in een proces optimalisatie. Daar de laser niet in contact komt met het te meten product zijn de kosten voor onderhoud en bedrijfsvoering laag. Bovendien zijn TDL sensoren stabieler, waardoor routine kalibratie, zoals bij de klassieke infrarood technieken, in het veld niet nodig is.

De analysers van SpectraSensors worden met name toegepast bij de productie, winning, transport en opslag van aardgas. Ook vinden deze analysers hun toepassing in petrochemische processen, zoals de productie van ethyleen en propyleen, in raffinageprocessen en in de productie van zeer zuiver bulkgassen (N2, H2 en Ar).

© Inventech Benelux BV