• Bewerking
  • Verpakking
  • Transport
  • Componenten
  • Opslag
  • Diensten
  • Besturing

Technotrans BV, Institute for Technology Transfer

Pneumatisch Transport

dinsdag, 03 november 2009

Large_technotrans

2 dagen
Plaats: Breda, Nederland
Deze cursus wordt ook op 10 november gegeven

In de stortgoedbranche is pneumatisch transport een veel toegepaste interne en externe transporttechniek van vaste stoffen. Pneumatisch transport gaat snel en efficiënt, zelfs over grote afstanden. De cursus is met name opgezet voor functionarissen met een mbo/hbo vooropleidingsniveau.

U bent gebruiker van (een) bestaande installatie(s) of u staat voor de keuze een installatie aan te schaffen of te modificeren. Doel van deze cursus is om vertrouwd te raken met ontwerpaspecten van pneumatisch transport en systeemkeuzes die u kunt maken. Ook zullen enkele eenvoudige berekeningen worden uitgevoerd.

Programma eerste cursusdag:
Pneumatisch transport in relatie tot andere transportsystemen
• Praktische ontwerpparameters en basisbeginselen
• Meten van producteigenschappen (poeders, korrels, granulaten)
• Testmethoden en opschaling; afweging dichte / dunne fase transport
• Afweging blaas- of zuigsystemen

Overzicht van systemen en componenten
• Van stroomop- naar stroomafwaarts
• Venturi, Rotary Air Lock valves, blowers, leidingwerk
• Keuze leidingdiameter, koppelingen, lagers
• Diverter Valves, Pinch Valves, roterende verdeelkleppen
• Drukvatsystemen

Programma tweede cursusdag:
Diverse afscheidingen bij pneumatisch transport
• Voorafscheiding, welke stofbelasting kan een filter verwerken?
• Stof/productcyclonen en sluizen
• Filtermaterialen, droogfiltratie, natfiltratie
• Keuze filtersystemen; voorfilters, fijnfilters,
micro- en hepafilters
• Meet en controle systemen

Onderhoud en troubleshooting
• Aangroei in en slijtage van pijpleidingen; toevoerproblemen
• Trillingen en akoestische problemen oplossen
• Electrostatische oplading
• Reiniging, pijpkoppelingen en pakkingsmaterialen
• Persluchtkwaliteit, condensvorming

Case study
• Praktijkervaringen met een nieuw pneumatisch transportsysteeem
• Oude situatie, onderzoek, ontwerp, uitvoering, in bedrijfname
• Van proeffabriek naar productieomgeving
• Investering en terugverdientijd


Dit is een activiteit van Technotrans BV, Institute for Technology Transfer