• Bewerking
  • Verpakking
  • Transport
  • Componenten
  • Opslag
  • Diensten
  • Besturing

Technotrans BV, Institute for Technology Transfer

Stortgoedkarakterisering en stromingsgedrag

dinsdag, 03 november 2009

Large_technotrans

2 dagen
Plaats: Utrecht, Nederland
Deze cursus wordt ook op 10 november gegeven

De technologie rond processing, handling en opslag van droge bulkprodukten (poeders, korrels en granulaten) is veel complexer dan vloeistofgedrag, omdat aard, samenstelling, deeltjesstructuur en vochtgehalte afhankelijk van product en omgevings-factoren sterk kunnen verschillen.

Tijdens de tweedaagse cursus Stortgoedkarakterisering en Stromingsgedrag wordt op praktijkgerichte wijze op deze productkarakteristieken ingegaan. Praktijkproblemen en bijbehorende
oplossingen staan daarbij centraal, waarbij deelnemers in de gelegenheid worden gesteld specifiek op eigen problemen en produktkenmerken in te gaan.

De cursus is met name bedoeld voor proces- en projectengineers, werkvoorbereiders, onderhouds- en R&D functionarissen, constructeurs, procestechnologen en plantengineers in die takken van industrie waar men met productie, handling, laden, lossen, opslag of transport van droge bulkprodukten (grondstoffen, halffabrikaten, eindproducten) te maken heeft zoals foodindustrie, (fijn)chemie, pharmacie, keramische industrie, op- en overslag en transportbedrijven.

Programma eerste cursusdag:

Gedrag van poedervormige materialen

• Gedrag van droge bulkprodukten ten opzichte van vloeistoffen
• Korrelvorm, deeltjesgrootte, segregatie, cohesie
• Rol van korrelverdeling, vochtgehalte en temperatuur
• Problemen bij opslag en transport en probleemoplossingen

Stortgoedgedrag bij bewerking en transport
• Agglomereren (granuleren, pelletiseren, fluidiseren) en mengen
• Bewerkingsmogelijkheden in relatie tot het produkt
• Mechanisch en pneumatisch transport van stortgoed, werkingsprincipes
• Welk type transport voor welk type product?

Programma tweede cursusdag:

Stortgoedgedrag bij opslag

• Stromingsgedrag van stortgoed; cohesief en moeilijk lopend stortgoed
• Het vullen van silo’s; verschillende vulprincipes, gewenste instroomcapaciteit
• Het legen van silo’s
• Goed lopende stortgoederen, massastroom, funnelflow, brugvorming, ratholing, fluidisatie, homogenisatie, mechanische hulpmiddelen

Bezwijkgedrag van stortgoed en stromingseigenschappen
• Bezwijkgedrag van stortgoed, relatie met korrelgrootte, korrelverdeling, temperatuur, vochtgehalte en tijdsduur van verstevigingsspanning
• Praktijkonderzoek naar stromingsgedrag; cursisten worden in de gelegenheid gesteld onderzoek te doen aan eigen materiaal


Dit is een activiteit van Technotrans BV, Institute for Technology Transfer