• Bewerking
 • Verpakking
 • Transport
 • Componenten
 • Opslag
 • Diensten
 • Besturing

ECN

Large_ecn-terrein_petten_1_

Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) is het grootste onderzoeksinstituut op energiegebied in Nederland. Met zo'n 500 medewerkers zijn wij actief in projecten in zowel binnen- en buitenland, in samenwerking met de industrie, overheden en onderzoeksinstituten. Dit doen wij vanuit onze vestigingen in Petten, Amsterdam, Eindhoven, Brussel en China. Het onderzoek van ECN heeft een grote invloed op het leven van alledag. Hiermee oefenen wij een belangrijke functie uit voor de maatschappij van vandaag en morgen.

Voor de komende periode heeft ECN zes kernactiviteiten geïdentificeerd. Op deze terreinen zien we kansen, die we samen met industrie, bedrijfsleven, overheden en kennisinstellingen zullen benutten.

 • Zonne-energie, waarbij wij samen met fabrikanten van zonnepanelen, productieapparatuur en materialen ervoor zorgen dat de laatste wetenschappelijke inzichten worden toegepast in bruikbare concepten voor zonnecellen, modules en processen. De uitdaging is om zonne-energie goedkoper te maken en dus breder inzetbaar.
 • Windenergie, waar wij ons richten op het substantieel verlagen van de kosten voor offshore-windenergie, door verbeterd ontwerp van parken, turbines en turbine-onderdelen, door programma’s voor efficiënter onderhoud en door geïntegreerde toepassing van kennis over het windparksysteem.
 • Biomassa, waar wij bijdragen aan de biobased economy, met een focus op thermochemische omzetting van biomassa. Onderzoeksgebieden zijn onder meer voorbewerking, vergassing, gasreiniging en bioraffinage.
 • Energie-efficiency, waar wij meewerken aan het efficiënter maken van industriële processen door onder meer warmtepompen, scheidingstechnologie en revolutionaire chemische reactoren.
 • Environment & Energy Engineering, waar vanuit wij experimentele installaties, prototypes en hightech componenten ontwerpen en realiseren. We ondersteunen innovatieve bedrijven en instellingen met grensverleggende technologie. Daarnaast verrichten wij metingen en ontwikkelen we modellen en instrumenten om emissies naar bodem, lucht en water in kaart te brengen.
 • Beleidsstudies, waar ingenieurs, economen, sociaal-wetenschappers en milieudeskundigen samen met de technische afdelingen strategische adviezen uitwerken.

Bedrijf ECN
Vestiging Hoofdkantoor
Adres Westerduinweg 3
Postcode Plaats 1755 LE Petten
Land Nederland
Telefoonnummer 088 515 4949
Faxnummer 088 515 8338
E-mailadres info@ecn.nl
Website www.ecn.nl
LinkedIn www.linkedin.com/company/ecn
Twitter twitter.com/ECN
Contactpersoon E-mailadres Telefoonnummer Afdeling Functie
Is dit uw bedrijfsprofiel? Wordt dan contactpersoon

Producten

Merken

Artikelen