• Bewerking
  • Verpakking
  • Transport
  • Componenten
  • Opslag
  • Diensten
  • Besturing

NIEMA Raadgevend Ingenieursbureau B.V.NIEMA helpt haar opdrachtgevers bij het zoeken en vinden van efficiencyverbeteringen op het raakvlak van productie en logistiek. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om arbeidsbesparing, doorlooptijdverbetering, vermindering van handling en ruimte, vemindering van omsteltijden, verbeteringen op het gebied van ergonomie, enz. door bijvoorbeeld technische of logistieke innovaties. In onze aanpak analyseren wij de huidige situatie en doen concrete verbetervoorstellen. Deze verbetervoorstellen werken we uit tot principeoplossingen, waarin we voor kritische punten oplossingen aandragen. De principeoplossingen zijn zover uitgewerkt, dat deze intern gerealiseerd kunnen worden of dat leveranciers ermee uit de voeten kunnen (bij fysieke leveringen). In veel gevallen stellen wij ook de specificatie op, coördineren wij de leveranciersselectie, offerteaanvraag en -begeleiding en evalueren we de offertes. Uiteraard alles met nauwe afstemming met de opdrachtgever. Op deze wijze combineren wij het beste uit twee werelden, nl. innovatieve conceptontwikkeling, integrale optimalisatie en veel ideeën uit diverse branches aan de ene kant (NIEMA) en specifieke ervaring bij de leveranciers aan de andere kant. Daarbij hebben wij geen andere belangen dan de beste passende oplossing qua functie en investeringen voor onze opdrachtgever. Daarnaast zijn wij vaak betrokken bij projecten waar uitbreiding of nieuwbouw aan de orde is. Het gaat dan vaak om doorrekenen van uitbreidingsomvang en uitwerken van lay-out en routing binnen het gebouw en op het terrein. Onze opdrachtgevers waarderen in ons de praktische aanpak en de pragmatische oplossingen.

Bedrijf NIEMA Raadgevend Ingenieursbureau B.V.
Adres Molendijk 22
Postcode Plaats 3284 LJ Zuid-Beijerland
Land Nederland
Telefoonnummer 0186-662262
Faxnummer
E-mailadres niema@niema.nl
Website www.niema.nl
Contactpersoon E-mailadres Telefoonnummer Afdeling Functie
Dhr. De Jong, M.A. mj@niema.nl 0186-662262 Projectleider

Merken