• Bewerking
  • Verpakking
  • Transport
  • Componenten
  • Opslag
  • Diensten
  • Besturing

Holland Engineering Consultants bv

Large_hec-merwestein

Holland Engineering Consultants bv, opgericht in 1982, is een kenniscentrum voor ontwerpoptimalisatie. De dienstverlening van HEC is tweeledig. Enerzijds levert HEC CAD/CAM/CAE en PLM software met de bijbehorende diensten, zoals trainingen, implementatiebegeleiding en ondersteuning. Anderzijds voert HEC consulting- en engineeringprojecten uit. In de visie HEC van betekent optimaliseren: "een beter ontwerp maken in kortere tijd tegen lagere kosten". Dit leidt tot concurrentievoordelen bij de ontwikkeling van nieuwe producten door een kortere doorlooptijd en grotere zekerheid omtrent de productprestaties. Door vroeg in het ontwerpstadium gebruik te maken van de juiste software kunnen gebreken worden voorkomen. Uiteraard kan ook meer inzicht worden gekregen in problemen aan bestaande ontwerpen, waardoor deze opgelost kunnen worden. HEC is voor velen een belangrijk partner in het ontwerpproces door haar expertise en frisse inzichten en is al jaren bekend als consultant in diverse branches, zoals off-shore, automobielindustrie, fijnmechanische industrie, elektronica, (petro)chemische industrie en algemene werktuigbouw

Bedrijf Holland Engineering Consultants bv
Adres Krijtwal 25
Postcode Plaats 3432 ZT Nieuwegein
Land Nederland
Telefoonnummer +31 (0)30 600 60 60
Faxnummer +31 (0)30 600 60 61
E-mailadres info@hecbv.nl
Website www.hecbv.nl
Contactpersoon E-mailadres Telefoonnummer Afdeling Functie
Mevr. Bosscher, Kirsten kbosscher@hecbv.nl +31 (0)30 600 60 60 Marketing Communications

Artikelen