• Bewerking
  • Verpakking
  • Transport
  • Componenten
  • Opslag
  • Diensten
  • Besturing

NEN Cursussen

Large_foto_nen

NEN - het Nederlands Normalisatie-instituut - stimuleert en begeleidt de ontwikkeling van normen. Normen zijn afspraken die marktpartijen met elkaar maken over de kwaliteit en veiligheid van hun producten, processen en diensten.

NEN Cursussen is onderdeel van NEN. Wij organiseren cursussen en voorlichtingsbijeenkomsten om te voorzien in de behoefte aan informatie over de toepassing van normen en richtlijnen.

Wij zijn een onafhankelijke, betrouwbare en professionele partij, die zijn (potentiële) klanten centraal stelt. Wij hebben geen winstoogmerk, waardoor wij in staat zijn zo betaalbaar mogelijke diensten te leveren.

‘NEN Cursussen. Dicht bij de bron.’ omdat veel van onze docenten, als afgevaardigde van een bedrijf of instelling, hebben meegeschreven aan de norm die in de cursus wordt behandeld of omdat zij consultant zijn bij NEN. Daardoor ontvangen de deelnemers de informatie uit eerste hand! Daarnaast kunnen de deskundige docenten door hun praktijkervaring de normen toelichten met duidelijke en herkenbare voorbeelden.

Maar ook dicht bij de bron omdat wij onderdeel van NEN zijn. En wij door de interne samenwerking en informatie-uitwisseling vroegtijdig op de hoogte zijn van eventuele normwijzigingen of de totstandkoming van een nieuwe norm. Hierdoor zijn onze cursussen en voorlichtingsbijeenkomsten actueel. En kunt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen binnen uw vakgebied.

Bedrijf NEN Cursussen
Adres Vlinderweg 6
Postcode Plaats 2623 AX Delft
Land Nederland
Telefoonnummer (015) 2 690 188
Faxnummer (015) 2 690 228
E-mailadres cursussen@nen.nl
Website www.nen.nl/cursussen
Contactpersoon E-mailadres Telefoonnummer Afdeling Functie
Dhr. Leenaers, M.J. mark.leenaers@nen.nl (015) 2 690 379 Marketing Marketingcoördinator

Bedrijfsvideo

Merken

Artikelen