• Bewerking
  • Verpakking
  • Transport
  • Componenten
  • Opslag
  • Diensten
  • Besturing

TNO

Large_brashof250108

De missie van TNO luidt: TNO verbindt mensen en kennis om innovaties te creëren die de concurrentiekracht van bedrijven en het welzijn van de samenleving duurzaam versterken.

TNO is een onafhankelijke onderzoeksorganisatie die op basis van haar expertise en onderzoek een belangrijke bijdrage levert aan de concurrentiekracht van bedrijven en organisaties, aan de economie en aan de kwaliteit van de samenleving als geheel. Door haar veelzijdigheid en capaciteit tot integratie van deze kennis neemt TNO een unieke positie in.
Doelgericht innoveren, dat is waar TNO voor staat. We ontwikkelen kennis niet om de kennis, maar om de praktische toepassing. Om nieuwe producten te creëren die het leven aangenamer en waardevoller maken, en die bedrijven helpen te innoveren. Om creatieve antwoorden te vinden op de vragen die de samenleving stelt.
 
VOOR BEDRIJFSLEVEN EN OVERHEID
We werken voor uiteenlopende opdrachtgevers: overheden, het mkb, grote bedrijven, dienstverleners en maatschappelijke organisaties. Samen werken we aan nieuwe kennis, betere producten, heldere adviezen over beleid en processen. Als ‘kennisintermediairs’ adviseren we onze klanten bovendien bij het vinden van optimale oplossingen, exact toegesneden op hún vraag.
 
RESEARCH DRAAIT OM RESULTAAT
Bij alles wat we doen, draait het om impact. Onze product- en procesinnovaties en onze adviezen hebben pas écht zin als de opdrachtgever daarmee zijn concurrentiepositie kan verbeteren. Als de overheid daarmee haar beleid doelmatiger kan inrichten. En als het mensen en organisaties daadwerkelijk verder helpt.

Bedrijf TNO
Vestiging Delft
Adres Brassersplein 2
Postcode Plaats 2612 CT Delft
Land Nederland
Telefoonnummer 088 866 70 00
Faxnummer 088 866 70 57
E-mailadres info-ict@tno.nl
Website www.tno.nl
Twitter twitter.com/TNO_nieuws
Contactpersoon E-mailadres Telefoonnummer Afdeling Functie
Is dit uw bedrijfsprofiel? Wordt dan contactpersoon

Merken

Artikelen